Strona główna

Czym jest próg bólu i co warto o nim wiedzieć?

Ból to dolegliwość znana każdemu człowiekowi, jednak nie każdy człowiek tak samo odczuwa ból.

Próg czucia bólu i próg tolerancji bólu

Badacze starają się zmierzyć odczuwanie bólu, między innymi po to, by skutecznie go zwalczać. Zostały więc wyznaczone dwa progi, związane z doznawaniem bólu. Próg czucia bólu to minimalne natężenie bodźca, które wywołuje u nas odczucie bólu. Maksymalne natężenie bólu, które człowiek może znieść, określa się mianem progu tolerancji bólu. Została także opracowana skala oceny stopnia nasilenia bólu, gdzie 0 oznacza brak bólu, zaś 10 najsilniejszy ból, jaki człowiek może sobie wyobrazić.

Od czego zależy odczuwanie bólu?

Odczucie bólu zależy od wielu różnorodnych czynników i nie da się go do końca zmierzyć obiektywnie. Ta sama dolegliwość bólowa może nam przysporzyć więcej cierpienia na przykład wtedy, gdy jesteśmy bardziej zmęczeni. Naukowcy badają również, jak płeć wpływa na odczuwanie bólu. Choć kobiety są postrzegane jako bardziej odporne na ból (ze względu na fakt znoszenia bóli porodowych), to jednak mężczyźni charakteryzują się większą odpornością. Kobiety jednak są bardziej wytrzymałe i lepiej znoszą ból niż mężczyźni.

Czy ból jest potrzebny?

Gdy odczuwamy ból możemy sięgnąć po lek przeciwbólowy, na przykład Ibuprom. Jeżeli jednak ból nie ustępuje pomimo zażycia leków bądź nasila się, wówczas niezbędna będzie wizyta u lekarza. Również dolegliwości bólowe, które często się powtarzają, wymagają konsultacji lekarskiej.

Dowiedz się więcej o skutecznej walce z bólem

Przejdź do Hello Zdrowie