Czym jest ból?

Ból jest jedną z najczęstszych dolegliwości, która towarzyszy nam na każdym etapie życia. Według definicji Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu, ból to nieprzyjemne doznanie czuciowe i emocjonalne związane z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek.

Dlaczego boli?

Ból powstaje pod wpływem różnych bodźców (mechanicznych, chemicznych, termicznych), w reakcji na które wyzwalane są hormony z grupy prostaglandyn. Synteza prostaglandyn uwarunkowana jest zaś aktywnością enzymu zwanego cyklooksygenazą (COX). 

Z punktu widzenia biologii, ból pełni ważną rolę – dzięki niemu odbieramy sygnał o chorobie, infekcji czy uszkodzeniu ciała, np. oparzeniu lub złamaniu kości. Ból jest jednym z objawów choroby, sygnalizuje jej powstanie, zmusza do szukania pomocy i usunięcia przyczyny. Jeśli jednak ból trwa zbyt długo i narasta, staje się dla nas uciążliwą dolegliwością.

Reakcja na ból

Bodziec bólowy wywołuje reakcje zarówno neurologiczne jak i psychologiczne. Receptory bólowe, nocyceptory, rozsiane są po całym ciele. W odpowiedzi na bodziec bólowy powstaje sieć połączeń pomiędzy neuronami kory mózgowej, która lokalizuje źródło bólu i ocenia jego intensywność, oraz pomiędzy układem limbicznym, który ocenia ból pod kątem jego aspektów uczuciowych:

  • czy ból jest znajomy, czy nie?
  • czy możemy jeszcze jakiś czas go wytrzymać, czy nie?
  • czy wywołuje niepokój, czy nie?

Sieć połączeń między neuronami lokalizuje źródło bólu

Wówczas wobec bólu przybieramy postawę będącą wypadkową powyższych działań i wcześniejszych doświadczeń oraz skojarzeń.

Czytaj także:

Dowiedz się więcej o skutecznej walce z bólem

Przejdź do Hello Zdrowie