zwiń
Zamknij spot TV
1 - Badanie porównujące bezpośrednio kapsułkę z ibuprofenem 400 mg z tabletkami 2 x 200 mg wykazało, że maksymalne stężenie w osoczu było osiągane po 32,5 min w przypadku kapsułek i po 90 min w przypadku tabletek (Ibuprom Max Sprint; Charakterystyka Produktu Leczniczego)